Pemrograman
Now Reading
Objek & Kelas Pemrograman Berorientasi Objek
0

Dalam terminologi Objek Dan Kelas Dalam Pemrograman Berorientasi Objek, objek adalah hasil cetakan kelas (class). Dengan perkataan lain, sebuah kelas dapat digunakan untuk membuat sejumlah objek. Gambar 1.5 memberikan gambaran mengenai hal itu. Cetakan donut dapat diibaratkan sebagai suatu kelas. Dengan hanya menggunakan satu cetakan donut, donut dapat diciptakan. Begitu juga, sebuah kelas dapat dipakai untuk menciptakan sejumlah objek.

Gambar 1.5 Kelas dan objek

Barangkali, Anda mengenal nama-nama seperti Al Jarraeau, Salena Jones, dan Michael Frank. Ya, mereka adalah nama-nama penyanyi Jazz yang sangat terkenal. Secara perorangan, masing-masing dapat diibaratkan sebagai objek. Adapun “Penyanyi Jazz” dapat dianggap sebagai kelas. Contoh lain, hewan adalah kelas, sedangkan kuda, kucing dan sapi adalah objek. Namun, kuda pun dapat berkedudukan sebagai objek, sedangkan kuda poni dan kuda sumbawa berkedudukan sebagai objek.

What's your reaction?
Luar Biasa
0%
Suka Sekali
0%
Keren
0%
Kagum
0%
Jelek
0%
Tidak Suka
0%
About The Author
Carollous Dachi

Leave a Response